ΠΑΡΤΙ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ

Η αρχή της δέσμευσης, αλλά και της αγάπης